Služby

Nabídka vypracování Plánu rozvoje bezbariérové přístupnosti města

Co je Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města?
Je to dokument, který podrobně specifikuje rozvojovou strategii
bezbariérové přístupnosti města s ohledem na potřeby osob s
omezenou schopností pohybu a orientace.

Více na: www.petrsika.cz

prbpm-1

Comments are closed.