Nabídka

Pro vypracování konkrétní nabídky je třeba specifikovat jednoznačné zadání. K základní orientaci v tématu slouží úvodní nezávazná osobní konzultace, kterou je možno dohodnout ZDE.

Strategický rozvojový plán města se skládá z několika základních částí:

4kroky

● Průzkumová část
kvantifikuje dosavadní vývoj a současný stav města

● Analytická část
hodnotí dosavadní vývoj a současný stav města

● Návrhová část
navrhuje základní cílovou vizi ( hlavní rozvojový cíl ), programové cíle  ( strategické tématické priority ) a taktický akční plán opatření

cesta

● Realizační část
realizační část obsahuje metodiku projektového řízení, která s pomocí metodických listů podporuje všechny pracovní fáze

● Bilanční část
zpětně hodnotí předchozí kroky. Bilanční část tohoto strategického rozvojového plánu vznikne až v průběhu plánovacího období realizace a bude obsažena v samostatných ročních hodnotících zprávách

projekt

Nabídka na vpracování strategického rozvojového plánu města ZDE

Comments are closed.